SKUP logo
blockHeaderEditIcon
SKUP ime
blockHeaderEditIcon

Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice

Initiative Konsens für Verfassungsrechte

SKUP število
blockHeaderEditIcon
Število podpisov
blockHeaderEditIcon
menu
blockHeaderEditIcon
SKUP kdo kaj zakaj
blockHeaderEditIcon

Kdo smo?

 

Smo politično široko zasnovana skupina koroških Slovencev, ki so nezadovoljni s tem, da se vse tri slovenske politične organizacije ne zavzemajo aktivno za uresničitev mednarodno in nacionalno zakonsko zajamčenih pravic koroških Slovencev. Pojmujemo pa se tudi kot opora vsem tistim, ki 100 let po podpisu St. Germainske pogodbe in leto pred 100-letnico dneva koroškega plebiscita želijo opozoriti na neuresničevanje obveznosti, na katere sta zavezani Koroška in Avstrija.

 

Kaj hočemo?

100 let smo manjšina na Koroškem. V tem času se je število koroških Slovenk in Slovencev zmanjšalo na 20 odstotkov. Kljubovati želimo vsem asimilacijskim in socialnim pritiskom, zahtevamo pa tudi dosledno uresničitev vseh zakonskih določil v prid zaščiti in razvoju narodne skupnosti. Kajti:  SKUPaj želimo ustvariti pogoje, da bomo živeli še naprej in da bo Koroška ostala dvojezična.

 

Za kaj stojimo?

Za dobro sožitje na osnovi spoštovanja pravne države, zlasti manjšinskih pravic.

V slogi je moč in skrajni čas je, da začnemo vsi vleči za eno vrv. Narodnostne pravice so človekove pravice in niso strankarsko opredeljive. Naš konsenz sta avstrijska ustava in njen 7. člen.

 

 

SKUP wer
blockHeaderEditIcon

Was wollen wir?

SKUP ist eine politisch breitgefächerte Gruppe von Kärntner Slowen_innen, die unzufrieden damit sind, dass sich die Politik sowie die drei Slowen_innenorganisationen nicht ausreichend für die Umsetzung international und national gesetzlich verankerter Rechte der Kärntner Slowen_innen einsetzen.
SKUP versteht sich auch als Sprachrohr all jener, die 100 Jahre nach Unterzeichnung des Vertrages von St. Germain und im Jahr vor der 100-jährigen Wiederkehr des Tages der Kärntner Volksabstimmung auf die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch Kärnten und Österreich aufmerksam machen wollen.

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*