SKUP logo
blockHeaderEditIcon
SKUP ime
blockHeaderEditIcon

Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice

Initiative Konsens für Verfassungsrechte

SKUP število
blockHeaderEditIcon
Število podpisov
Adressen-Zähler
blockHeaderEditIcon
SKUP Anzahl
blockHeaderEditIcon
Unterschriften
menu
blockHeaderEditIcon
SKUP FB deljenje
blockHeaderEditIcon

  Attila Dabis

  Die Nichterfüllung internationaler Verpflichtungen über Minderheitenschutz ist eines der größten Probleme des Kontinents, das das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen untergräbt. Folglich unterstütze ich die Initiative SKUP, weil mir die Gleichberechtigung der Sprachen in jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union wichtig ist.

  Neuresničevanje mednarodnih obvez za varstvo manjšin je eden največjih problemov naše celine, saj spodkopava mirno sožitje različnih narodni

  mehr - več >>

  Ivo Hajnal

  Absolutno podpiram prizadevanja SKUP. Člen 7 ostaja slej ko prej Magna Charta zaščitnih določil narodne skupnosti. Z duhom teh določil in današnjih  izzivov sodobne medkulturne politike politična in družbena praksa danes nimata niti najmanj opravka, kar ponazarja v detajlu tudi Spomenica iniciative SKUP.

  Ich unterstütze vollinhaltlich das Anliegen der Initiative SKUP. Der Artikel 7 bleibt die Magna Charta des Minderheitenschutzes, aber die politische und gesellschaftliche Praxis ist vom

  mehr - več >>

  Karel Smolle

  Odločno podpiram pobudo SKUP za pravice koroških Slovencev. Pred kratkim je Republika Avstrija obhajala svoj stoti rojstni dan, 100-let Senžermenske pogodbe, ki v V. poglavju vsebuje za Avstrijo obvezna zaščitna določila za pripadnike jezikovnih im narodnih manjšin: enakopravnost z večinskim narodom, skrb za ustrezno izobrazbo v lastnem (slovenskem) jeziku, priznanje lastnih (slovenskih) organizacij, zagotovitev posebnih javnih sredstev za manjšine iz državnih, deželnih, občinskih al

  mehr - več >>

  Adrian Kert

  Podpiram SKUP, kajti: Če hočemo slovenščino na Koroškem ohraniti vitalno, mora biti v javnosti na razne načine prisotna, hkrati moramo imeti možnosti in tudi znanje za njeno neovirano rabo v javnem življenju. Iniciativa SKUP lahko postane vlečni konj za artikulacijo potreb ter nov pristop in način zastopstva, saj so se osrednje organizacije preživele in ne premorejo več moči za sodobno zastopstvo, ki ga baza podpira z idealizmom in civilnim pogumom.

  Ich unterstütze SKUP, denn: Wenn die slo

  mehr - več >>

  Richard Grilc

  Podpiram iniciativo, ker smo ravno v obrobnih krajih, kot je občina Suha, odvisni od tega, da je narodna skupnost solidarna. Iniciativa SKUP meri ravno na to, da se vsi zavedamo naših skupnih potreb in jih skušamo skupno uresničiti.

  Ich unterstütze die Initiative, weil wir gerade in Randgebieten des zweisprachigen Gebietes wie in der Gemeinde Neuhaus/ Suha besonders stark spüren, wie wichtig Solidarität innerhalb der Volksgruppe ist. Die Initiative SKUP zielt gerade darauf, die Solidarit

  mehr - več >>

  Slavka in Franc Kukovica

  Podpirava iniciativo SKUP, ker se je za zboljšanje jezikovne situacije treba pogosto in posebno ob konkretnih primerih brigati vidno ter slišno, tudi z akcijami. Samo to politiki razumejo! Politika je tista, ki ureja sožitje, ki »dovoli« takšnega ali drugačnega, in bi bilo prav, da se drži vsaj pozitivnega upoštevanja obstoječe zakonodaje. Na Koroškem takšno zadržanje politike še zdaleč ne prevladuje.

  Wir unterstützen die Initiative SKUP, weil es nötig ist, sich sichtbar und hörbar, auch

  mehr - več >>

  Helga Mračnikar

  Pozdravljam in podpiram SKUP, ker je živi dokaz za to, da na Koroškem „obstaja“, živi in se razvija slovenska civilna družba, ki neustrašeno in pogumno poimenuje dejstva…
  SPOMENICA 2020 je shrljivo branje, ki ga priporočam vsem, ki jim obstoj slovenščine v javnosti ni deseta briga, kajti jezik, ki v javnosti nima prostora, prej ali slej izgine tudi iz zasebne rabe.
  Ich begrüße und unterstütze die Initiative SKUP, weil sie der lebende Beweis dafür ist, dass es in Kärnten eine slowenische

  mehr - več >>

  Tereza Maletz

  Podpiram iniciativo SKUP, ker ni dovolj, če se pravic koroških Slovenk in koroških Slovencev samo zavedamo, treba je tudi zagotoviti, da se te pravice pravično izpolnjujejo.

  Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich der Meinung bin, dass es nicht genügt die Rechte der Slowenischen Minderheit in Kärnten zu kennen, sondern diese (rechtlich) auch erfüllt zu wissen. 

  Stefan Domej

  Podpiram iniciativo SKUP, ker je treba ustaviti asimilacijo koroških Slovencev, ki se po naših vaseh nadaljuje z zaskrbljivo hitrostjo. Da bomo to dosegli, potrebujemo tudi efektivno organiziranost in skupno organizacijo.

  Ich unterstütze die Initiative SKUP, damit die Assimilation gestoppt wird, die in den zweisprachigen Dörfern mit besorgniserregender Geschwindigkeit voranschreitet. Dafür benötigen wir auch eine effektive Organisation und eine gemeinsame Vertretung.

  Gitti Neuwersch

  Podpiram iniciativo SKUP, ker mi je važna enakopravnost slovenskega jezika, zlasti v moji domači občini Dobrla vas. Za preživetje jezika je potrebno, da ga uporabljamo, ne samo doma, temveč tudi v javnosti. To možnost nam je treba dati in tega se moramo tudi sami zavedati.

  Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil mir die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache wichtig ist, insbesondere auch in meiner Heimatgemeinde Eberndorf. Für das Überleben der Volksgruppe ist es notwendig, dass

  mehr - več >>

  Mirko Messner

  Podpiram nadstrankarsko iniciativo SKUP, ker opozarja, da avstrijska zvezna vlada, ki gradi mostove nemškonacionalističnim in neofašističnim silam, omalovažuje manjšinsko-zaščitne zakone sedmega člena Avstrijske državne pogodbe - na žalost ob sprenevedanju ali celo s pomočjo koroškega slovenskega zastopništva.

  Ich unterstütze die überparteiliche Initiative SKUP. Weil sie darauf hinweist, dass die österreichische Regierung - beschäftigt mit dem Brückenbau zu deutschnationalen und neofas

  mehr - več >>

  Maria Škof

  Podpiram iniciativo, ker je enakopravnost slovenske manjšine na Koroškem tudi izjemna gospodarska možnost za našo deželo in našo regijo.

  Ich unterstütze die Initiative, weil die Gleichberechtigung der slowenischen Volksgruppe auch eine große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und unserer Region ist.

   Benutzername:
   User-Login
   Ihr E-Mail
   *